Organizing Committee | Conferences of SibFU

Algebra and Logic: Theory and Applications

International Conference dedicated to the 70th anniversary of V. M. Levchuk


Organizing Committee

  • Chairman of the Organising Committee: Nuzhin Y. N.
  • Scientific secretaries of the Conference: Likhacheva A. O., Zotov I. N.

Programme Committee

  • Chairman of the Programme Committee: Mazurov V. D.

G.P. Agibalov, S.I. Adian, P.E. Alaev, R.Z. Aleev, M.M. Arslanov, V.A. Artamonov, V.G. Bardakov, L.D. Beklemishev, E.A. Blagoveschenskaya, V.V. Bludov, L.A. Bokut, Y. Chen, N.S. Chernikov, M. Droste, Yu.L. Ershov, A.A. Fomin, M.M. Glukhov, S.S. Goncharov, W.B. Guo, K. Harada, L.S. Kazarin, O. Kegel, V.A. Koibaev, P.S. Kolesnikov, A.S. Kondrat’ev, P.A. Krylov, M. Kuzucuoğlu, V.N. Latyshev, V. M. Levchuk, A.A. Makhnev, A.V. Mikhalev, A.Yu. Olshanskii, N.A. Peryazev, B.I. Plotkin, N.D. Podufalov, A.P. Pozhidaev, V.N. Remeslennikov, V.A. Romankov, V.V. Rybakov, M. Shahryari, I.P. Shestakov, L.N. Shevrin, W.J. Shi, A.N. Skiba, I.D. Suprunenko, V.I. Sushchanskyy, M.C. Tamburini, A.V. Vasil’ev, E.P. Vdovin, S.V. Vostokov, M.A. Vsemirnov, A.H. Zhurtov.

APPLY NOW